Tag Archives: മാതൃഋണം

ദാമ്പത്യവിജ്ഞാനം – ഭാഗം – 21 [മാതൃവന്ദനം, നാന്ദീശ്രാദ്ധം]

മനുഷ്യരായവരും ദൈവങ്ങളായവരും ആയ രണ്ടു തരം മാതാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ പൂജനമാണ്. അത് ശസ്താതപന്‍ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. വിഷ്ണു പുരാണവും ബ്രഹ്മാണ്ട പുരാണവും ബ്രഹ്മ പുരാണവും ഭവിഷ്യ പുരാണവും ഒക്കെ ഇത് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തേ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങള്‍ കൂടാതെ ചൂഡാരത്നം എന്ന പുസ്തകവും ലക്ഷണസംഗ്രഹവും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അമ്മ, അമ്മയുടെ സഹോദരി … Continue reading

Video | Posted on by | Tagged , , , | Leave a comment