സുപ്രജ

ആധുനികതയിലേക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയ്ക്കിടയില്‍ ഭാരതീയന് കൈമോശം വന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരം ആയിരുന്നു. നഷ്ടസ്വര്‍ഗത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഏതാനും മനുഷ്യരുടെ ഇച്ഛ മൂലം തൃശ്ശൂര്‍ തെക്കേ മഠം പൂജ്യ സ്വാമിജിയില്‍ക്കൂടെയുള്ള ഈ ജ്ഞാനപ്രവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. നല്ല സന്തതിപരമ്പരയെ, “സുപ്രജയെ”  സൃഷ്ടിയ്ക്കാന്‍ വേണ്ട കര്‍മ്മപരിപാടികളെക്കുറിച്ച് സ്വാമിജി  ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നു.
ഈ വാക്കുകള്‍ ചെവികൊണ്ട് വെറുതെ കേള്‍ക്കാനുള്ളവയല്ല..
ഇവ ആത്മാവിന് അന്നമാകാനുള്ള മൊഴിമുത്തുകളാണ്…

2 Responses to സുപ്രജ

  1. Raghunath.K says:

    Sir can we make audibility better

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s