Category Archives: മനസ്സ് സമൂഹം

മനസ്സാക്ഷി

ഈശ്വര നിർദ്ദിഷ്ടമാണ് മനസ്സാക്ഷി. നാല് പ്രാവശ്യം കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി പിൻവലിയും. ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധം നൽകും. ആ കുറ്റബോധം നിഴലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകും. “വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ശരിയല്ല അവനോടു പോയി മാപ്പു പറയണം” എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കും. പക്ഷെ പറയില്ല. വീണ്ടും അടുത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിന്റെ … Continue reading

Posted in അറിവ്, മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , , | Leave a comment

ദുര്‍നിഗ്രഹമാണ് ഈ മനസ്

എത്ര ക്ലേശിച്ചാലും പിടിച്ചടക്കാന്‍ വയ്യാത്ത ഒന്നാണ് മനസ്സ്. മനസ്സാണ് മുഴുവന്‍ നന്മകളുടെയും കാരണം. മുഴുവന്‍ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം. ഏതു സംസ്കൃതിയാണോ, ഭൌതികദ്രവ്യങ്ങളെ, ഭൌതികശരീരത്തെ പഠിച്ചിട്ട്, അതിന് അതീതമായ, സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്‌, തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തോടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും എല്ലാ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളിലും, സമസ്തകര്‍മ്മകലാപങ്ങളിലും നിരന്തരമായി സ്വന്തം മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നിനെയും … Continue reading

Posted in അറിവ്, അഷ്ടാവക്ര, മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , | Leave a comment

സമൂഹം പരിഷ്കാരം മൂല്യബോധം

പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തില്‍ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് മൂല്യബോധം. ഇന്ന് സമൂഹത്തില്‍ മൂല്യബോധം കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ സമൂഹം പരിഷ്കൃതമല്ല എന്നര്‍ത്ഥം. പരിഷ്കാരം എന്ന പദം തന്നെ മാനസികമായാണ് ആദ്യം സംജാതമാകുന്നത്. നിത്യവും പരിഷ്കരിക്കാവുന്ന ഒന്ന് വൈയക്തികവും കൌടുംബികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രപരവും വിശ്വപരവുമായ മനസ്സാണ്. മനസ്സുകള്‍ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലത്തില്‍ മാത്രമാണ് പരിഷ്കൃതസമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്നുള്ളത് പരിഷ്കൃതസമൂഹമാണ് എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക. … Continue reading

Posted in അറിവ്, മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , , | Leave a comment

സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം – രണ്ടു ജീവിതക്രമങ്ങളില്‍

♥സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം – രണ്ടു ജീവിതക്രമങ്ങളില്‍♥ കുടുംബജീവിതം പുലര്‍ത്താന്‍ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ, അമ്മയാകാന്‍ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ, സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കല്പങ്ങള്‍ എന്നത് ചിന്തനീയമായ വിഷയമാണ്. സ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നോക്കിയാല്‍ പുരുഷന് അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീയ്ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹിതയാകുന്നത് ജീവശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യകതയ്ക്കു (Biological Necessity) … Continue reading

Posted in അറിവ്, ആരോഗ്യജീവനം, മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , | 1 Comment

03 മനസ്സും സമൂഹവും [പഠനങ്ങളും അപക്വവിരക്തിയും]

ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോള്‍, അതിന്‍റെ ലിംഗങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ കടന്നുകൂടുന്ന വേളയില്‍,  നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് “ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവാണ്, ഇവന്‍ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവനാണ്;ഇതു നിന്‍റെ ശത്രുവാണ്, ഇവന്‍ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്” എന്നൊരു ബോധം ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറില്‍ പഠനങ്ങളിലൂടെ കയറ്റിവെയ്ക്കുന്നുവോ? നിരന്തരമായ ശ്രവണവും, നിരന്തരമായ ചര്‍ച്ചയും, നിരന്തരമായ പഠനവും കൊണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ … Continue reading

Posted in മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , | Leave a comment

02 മനസ്സ് സമൂഹം – ആമുഖം – തുടര്‍ച്ച

ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത്. അപൂര്‍വ്വം തലങ്ങളില്‍ വ്യക്തി അതിന്‍റെ ഏകാന്തതകളില്‍ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെയും മത അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും രഹസ്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെത്തന്നെയാണ്. ഔപചാരികവിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മതങ്ങളാണ്. പൊതുവായി ഭരണകൂടത്തിന് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഔപചാരികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് … Continue reading

Video | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

മനസ്സ് സമൂഹം – ഭാഗം [1] – ആമുഖം

മനസ്സ് സമൂഹം വിഷയം മനസ്സ്, സമൂഹം എന്നതാകയാല്‍, മനസ്സ് എന്താണ് സമൂഹം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ആദ്യം അറിയണം. മനുഷ്യന്‍റെ വൈയക്തികവും കൌടുംബികവും സാമൂഹികമായ തലങ്ങള്‍ കാലം കൊണ്ട്, ദേശം കൊണ്ട് ഒക്കെ മാറി മറിയുന്നു എന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിഷയം സംഘാടകര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാനവബന്ധങ്ങള്‍ എല്ലാം ശിഥിലമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ധ്വാനിയാണ്‌ … Continue reading

Video | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment