ജലമെന്ന ഔഷധം

SWAMIJI MAHARAJ

SWAMIJI MAHARAJ

കാട്ടിലും മേട്ടിലും അലയുകയും,
മൃഗങ്ങളോടൊത്ത് ഉല്ലസിക്കുകയും,
ജീവജാലങ്ങലുമായി ഇടപഴകി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യന്‍,
പൌരാണിക മനുഷ്യന്‍….
അവനെക്കുറിച്ച് ആധുനികര്‍ പറയുന്നു…
അവന്‍ പ്രകൃതിയിലെ സംഭവങ്ങളെ കണ്ട് ഭയന്നുവെന്ന്!

പ്രകൃതിയിലെ സംഭവങ്ങള്‍ കണ്ട്
വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആധുനികര്‍ ഭയന്നു വിറച്ചതു കൊണ്ട്
അത് അവര്‍ പൌരാണിക മനുഷ്യനില്‍ ആരോപിച്ചു…

അതല്ലേ ശരി?

കുറെ വിവരദോഷികള്‍ എഴുതിവെച്ച ചരിത്രം വായിച്ചു വായിച്ച്
സ്വന്തം മസ്തിഷ്കം പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക്
ഞാന്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുക അത്ര വേഗമാകുമെന്ന്
ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

പൌരാണികന്‍റെ പഠനപ്രകാരം,
സൂര്യന്‍ ശക്തമായ അണുനാശകമാണ്.
മിന്നല്‍ ശക്തമായ അണുനാശകമാണ്.
ജലം ശക്തമായ അണുനാശകമാണ്.

വരുണന്‍, സൂര്യന്‍, ജലം, ഇന്ദ്രന്‍, സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരില്‍ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജലം എന്ന് അഷ്ടവൈദ്യന്മാര്‍. പൌരാണികന്റെ പഠനത്തില്‍ ജലം ഔഷധമാണ്. നിങ്ങള്‍, ആധുനികര്‍, വിദ്യാസമ്പന്നര്‍ സമ്മതിക്കില്ല.

വെള്ളത്തിനു മാത്രമാണ് മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഘടന മാറ്റാന്‍ കഴിയുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട് സങ്കല്‍പ്പങ്ങളോടു കൂടിയ ജലം ഔഷധമാണ്.

‘ആപോഹിഷ്ഠ’ അറിയുന്നവന്‍ ഉച്ചരിച്ചാല്‍ ജലം ഔഷധമായിത്തീരും. അത് അറിയാത്തവന് ജലം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല.

കര്‍ണ്ണാട്ടിക് സംഗീതമോ, റോക്ക് സംഗീതമോ കേള്‍പ്പിച്ച് ജലത്തെ ക്രിസ്റ്റലീകരിച്ച് ജലത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റല്‍ നോക്കുക.
ജലത്തിനു മുമ്പില്‍ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് തെറി പറഞ്ഞ് ജലത്തെ ക്രിസ്റ്റലീകരിച്ച് ജലത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റല്‍ നോക്കുക.
സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും മര്യാദയും തികഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയിടത്തെ ജലത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റല്‍ നോക്കുക.
ജലം അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റലീകരണത്തില്‍ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പഠിക്കണം.

വൈദികര്‍ പറഞ്ഞു.
ജലം ഔഷധമാകുന്നത് മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധിയില്‍ നിന്നാണ് എന്ന്.
ജലത്തോളം ഔഷധവീര്യമുള്ളതായി ഭൂമിയില്‍ ഒന്നുമില്ല.
ജലം ജീവനമാണ്.

നിങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒന്നേയുള്ളൂ.
ക്രിസ്റ്റലീകരണത്തില്‍ ജലത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ടോ?
ജലത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റലീകരണം സമാനമാണോ?
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ലബോറട്ടറിയില്‍ രണ്ടു പേര്‍ ജലത്തെ ക്രിസ്റ്റലീകരണത്തിനു വിധേയമാക്കുമ്പോള്‍ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ടോ?

മാറുന്നില്ലെങ്കില്‍ വൈദികര്‍ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്.
മാറുന്നെകില്‍ വൈദികര്‍ ശരിയാണ്. ശാസ്ത്രം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുക.

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആയുര്‍വേദം, ആരോഗ്യജീവനം and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s