പ്രാണന്‍റെ പ്രകൃതിനിയമം

ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ വരുന്നത് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരിക്കണം. ആധിപത്യം ജനത്തിന്‍റെയാണോ, വൈശ്യന്‍റെയാണോ, ശൂദ്രന്‍റെയാണോ എന്നതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളവന്‍ ഭരണാധികാരിയുടെ കസേരയില്‍ വരണം.
ഇച്ഛാശക്തിയില്ലാത്തവന്‍ വന്നുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കുടുംബത്തില്‍ ആയാലും നാട്ടില്‍ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ.
യാതൊരു ഇച്ഛാശക്തിയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും സല്‍പ്പേര് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ വന്നാല്‍ ഭരണത്തിന്‍റെ കാര്യം പോക്കായി. അവന്‍ വല്ല ഇടത്തും പോയി നാമം ജപിച്ചിരിക്കേണ്ട ബ്രാഹ്മണ്യം ഉള്ളവന്‍ ആണ്. അവനു കര്‍മ്മം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കര്‍മ്മം ഇല്ലാത്തവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു കര്‍മ്മം ചെയ്യാന്‍ കയറ്റിയിരുത്തിയാല്‍ കുഴപ്പമാകും. അവന്‍ അറിഞ്ഞു മാറണം. അറിഞ്ഞു മാറിയില്ലെങ്കില്‍ ജനങ്ങള്‍ മാറ്റണം.

ഭരിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടു നന്നാവുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കുറെ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ഗുണം കിട്ടുക എന്നല്ല, പ്രജാതന്തുവിനു മുഴുവന്‍ അവന്‍റെ ഭരണം കൊണ്ടു പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്നാണ്.
ഭരിക്കുന്നവനെ, ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രജാതന്തുവെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പഴുതാരയും പുഴുവും വരെ അവന്‍റെ ഭരണത്തിന്‍റെ കീഴില്‍ ആണ് നില്‍ക്കുന്നത്. അതിന്‍റെയൊക്കെ ആഹാരവും നീഹാരവും തുടങ്ങി എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും അവന്‍റെ ഭരണത്തിന്‍റെ ഉള്ളിലാണ്.

ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുമ്പോള്‍,
നൂറ് ഏക്കര്‍ ഉള്ള ഒരു വയല്‍
വെള്ളത്തോടു കൂടി കിടക്കുമ്പോള്‍ ,
അതില്‍ ഞണ്ടും തവളയും മീനും എല്ലാം കളിച്ചു രമിച്ച്
അവയുടെ കുടുംബവും പോറ്റി
അവയെല്ലാം ജീവിക്കുമ്പോള്‍,
ആ ഭരണാധികാരി യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ
അവന്‍റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനുമതി കൊടുത്ത്,
ആ വയലിലേക്ക്‌ നാലു വശത്തു കൂടെയും
മണ്ണിട്ട്‌ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോള്‍,
അതിനകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങള്‍ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്
ഒരു ചാല്‍ പോലും കീറാതെ അത് മൂടിക്കഴിയുമ്പോള്‍,
എത്ര ആയിരങ്ങളുടെ പ്രാണന്‍ അവിടെ മുട്ടുന്നുവോ
അതേ പ്രാണന്‍ ആണ് ഈ ഭരണാധികാരിയുടെയും
അതേ പ്രാണന്‍ ആണ് ഈ ജീവികളുടെയും എന്നുള്ളതു കൊണ്ട്
മൂടാന്‍ അനുമതി കൊടുത്തവനും മൂടിപ്പിക്കുന്നവനും മൂടുന്നതിനു കൂട്ടുനിന്നവനും മൂടിയവനും അവരുടെ സന്തതിപരമ്പരകളും പ്രാണന്‍ കിട്ടാതെ
നാളെ വലിച്ചേ ചാകൂ.

ആ പ്രകൃതിനിയമത്തിന് കോടതിയില്ല.

അതിന് ഒറ്റ നിയമമേ ഉള്ളൂ.

തവളയ്ക്കു ശ്വസിക്കാനും എനിക്കു ശ്വസിക്കാനും
ഒരേ പ്രാണന്‍ വെച്ചു തന്ന ഉടയ തമ്പുരാന്‍
അതിന്‍റെ പ്രാണനെ എടുക്കാന്‍ അനുമതി എനിക്കു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍,
എന്‍റെ പ്രാണനെ എടുക്കാന്‍ വേറെയോന്നിന് കൊടുത്തിട്ടു മാത്രമേ
എനിക്ക് ആ അനുമതി തരൂ എന്ന പ്രകൃതി നിയമം.

ഈ നിയോഗത്തില്‍ നിന്നു മാറുകില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ക്ഷത്രിയന്‍. അല്ലാത്തവന്‍ ക്ഷത്രിയനല്ല. ഭരണാധികാരിയല്ല.

ഇതേയുള്ളൂ വിലപ്പോകുന്ന ശാസ്ത്രം. മറ്റൊരു ശാസ്ത്രവും വിലപ്പോകില്ല.

കാരണം ഇവന്‍ വലിക്കും. വലിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയില്ല ഇവന്‍ വലിക്കുന്നത് ഇതു കൊണ്ടാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവനും ഈ പണി കാണിക്കും.
അങ്ങനെ കാണിച്ചു കാണിച്ചാണ് ലോകം ഒരു പരുവമാകും.
ഇത് ആത്യന്തികമാണ്. ഇതിന് ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ല.
ഇത് ആരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സാധനമല്ല.
കേവലമായതിനൊന്നും അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ത്ഥമില്ല.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, രാഷ്ട്രീയം, സമൂഹം and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s