ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമര്‍ഹതി

ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ ചുമതല ഉള്ള കുടുംബിനി,
കുടുംബിനി ആകാന്‍ ഉള്ളവള്‍,
കുടുംബിനി ആയി നിന്നവള്‍,

സര്‍ഗ്ഗപ്രക്രിയയില്‍,
സര്‍ജ്ജനത്തില്‍,
വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും,
വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ രാജാക്കന്മാരേയും,
വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ബ്രഹ്മചാരികളേയും,
ഗൃഹസ്ഥനെയും സന്ന്യാസിയെയും
ഏതൊരംഗതലത്തില്‍ സര്‍ജ്ജനം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നുവോ… അവള്‍..

അവള്‍ പരമോന്നത ആയതുകൊണ്ട്,
അവളുടെ ബാല്യം പിതാവിനാല്‍,
യൌവനം ഭര്‍ത്താവിനാല്‍,
വാര്‍ദ്ധക്യം മകനാല്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം.

ഇത് പൌരാണികന്‍റെ ലോകത്തെ നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരുന്നു!

പിതാ രക്ഷതി കൌമാരേ,
ഭര്‍ത്താ രക്ഷതി യൌവനേ,
പുത്രശ്ച്ചസ്തവിരേകാലേ,
ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമര്‍ഹതി

സ്വേച്ഛാചാരിയായി ജീവിക്കാന്‍ അവള്‍ക്ക് അര്‍ഹത ഇല്ല,
കാരണം അവള്‍ അത്ര ഉയര്‍ന്നവള്‍ ആണ്.

അവളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഈ മൂന്നു പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍
ജീവന് വില ഇല്ലാത്തത് അവളുടെയോ, അവരുടെയോ?

നിങ്ങള്‍ ഒരാളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് നിയമപരമായി പറഞ്ഞാല്‍,
സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ശിക്ഷാര്‍ഹന്‍ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍
ആര്‍ക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത്?
രണ്ടു പേര്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല!
ഒരാള്‍ക്ക്‌ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല!
മറ്റേയാള്‍ക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല!

ഏതു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ ആണ് കൂടുതല്‍ അപകടകരം?
രക്ഷിക്കുന്നവന്‍റെ അസ്വാതന്ത്ര്യമോ,
രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവളുടെ അസ്വാതന്ത്ര്യമോ,
ഏതു അസ്വാതന്ത്യ്രം ആണ് കര്‍ക്കശം?

രക്ഷിക്കുന്നവന്‍റെ അസ്വാതന്ത്ര്യം…
കാരണം അവന്‍ ശിക്ഷാര്‍ഹന്‍ ആണ്.
അതിന്‍റെ വാള്‍ തലയ്ക്കു മുകളില്‍ ഉണ്ട്.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, മറ്റുള്ളവ, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s