ബുദ്ധിവികാസം കുറഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്കൂള്‍ നല്ലതോ?

ബുദ്ധിവികാസം കുറഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നാടു നീളെ സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂളുകള്‍ ആണ് ഇന്ന്. സാമൂഹ്യസംഘടനകളും, ട്രസ്റ്റുകളും മത്സരിച്ചാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകള്‍ നടത്തുന്നത്.

സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂളുകളില്‍ പലതരം വൈകല്യങ്ങള്‍ ഉള്ള കുട്ടികള്‍ ആണ് ഉണ്ടാവുക. കുട്ടിക്കാലത്ത്, കുട്ടികള്‍ അനുകരിച്ചു പഠിച്ചാണ് വളരുന്നത്‌. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുകരിക്കാവുന്നത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ആണ്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് ആറു വയസ്സു വരെയെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം.

ഇന്ന് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അനുകരണീയരല്ല. തന്ത തള്ളയോടും തള്ള തന്തയോടും ഒക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും അടിയുണ്ടാക്കുകയും ഉള്ള ടി.വി. സീരിയലുകള്‍ എല്ലാം ഇരുന്നു കാണുകയും ചന്തത്തരം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നര്‍. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് അനുകരിക്കാവുന്നവരല്ല ഒരു തന്തയും തള്ളയും.

കുട്ടികള്‍ വീട്ടില്‍ ഇരുന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഉള്ള ചാനലുകള്‍ എല്ലാം വെച്ച്, അതെല്ലാം കണ്ട്, അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുകരിച്ച് അവര്‍ നശിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല.

പിന്നെയുള്ളത് നല്ല ആളുകളെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ്. അതിന് നല്ല സ്കൂളില്‍ വിടണം. നല്ല സ്കൂള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂള്‍ അല്ല.

ബുദ്ധിവികാസം കുറഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന ഇടത്ത്, ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് സ്വയംഭോഗം ആയിരിക്കും വൈകല്യം, വേറെ ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് വികലമായ കുറെ ചേഷ്ടകള്‍ ആയിരിക്കും വൈകല്യം, വേറെ ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ചില വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗമായിരിക്കും വൈകല്യം. ഇവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോള്‍ പരസ്പരം പഠിച്ചിട്ടു വീട്ടിലേക്കു വരും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ കുട്ടി നന്നാകാന്‍ നല്ലതല്ല. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമാധാനം കിട്ടാന്‍ നല്ലതാണ്. പണം മുടക്കാന്‍ നല്ലതാണ്. ഇത്തരം ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാന്‍ നല്ലതാണ്. മറിച്ച്, ശരിയായ, സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളില്‍ പോലും വിട്ടാല്‍ കുട്ടികള്‍ പരസ്പരം അറിവ് കൈമാറും, കളിക്കും, ഒരു മരുന്നും ഇല്ലാതെ അമ്പതു ശതമാനം പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആയുര്‍വേദം, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s