ശാന്തി, ആര്‍ജ്ജവം, ആത്മജ്ഞാനം

Swamiji Maharaj

Swamiji Maharaj

ശാന്തിയിലാണ് ആത്മജ്ഞാനം ഉയിര്‍കൊള്ളുന്നത്‌. ശ്രദ്ധ നന്നായി ഉള്ളവന് മാത്രമേ ശാന്തി വരൂ. ശാന്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ വിശ്വാസം ദാര്‍ഢൃമുള്ളതായിരിക്കണം. വിശ്വാസത്തിനു ദാര്‍ഢൃം വരണമെങ്കില്‍, സ്വന്തം ബോധത്തെ ഒരിക്കലും കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കണം. ഒരു പ്രവര്‍ത്തിയും സ്വന്തം വാക്കിനും ബോധത്തിനും എതിരായിരിക്കരുത്.

ഒരു ശരിയുടെ ലാവണ്യമെറ്റെടുക്കാന്‍ ഏതു മൂഢനും കഴിയും. ചെയ്ത കര്‍മ്മത്തിന്‍റെ കര്‍ത്തൃത്വം – അതിലെ പരാജയങ്ങളുടെ കര്‍ത്തൃത്വം – ഏറ്റെടുക്കാന്‍, അതിലെ തെറ്റിന്‍റെയും കുറവിന്‍റെയും ശകാരങ്ങളും, പീഡനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ അപൂര്‍വ്വന്മാര്‍ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.

ശാരീരികങ്ങളും മാനസികങ്ങളും ആയ സാമാജിക പീഡനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നതാകകൊണ്ട് അത് ആത്മാവിലേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്ര ആണെന്നു വരുകില്‍ പോലും വര്‍ത്തമാനത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യമനസ്സിന് ആവില്ല.

പീഡിത സംസ്കൃതിയിലൂടെ ആത്മാവിലേക്ക് പോകുവാന്‍ കവാടമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ പൊരുളും ഇത് തന്നെയാണ്. ലോകരുടെ സമസ്തപാപങ്ങളും ഒരുവന്‍ ഏറ്റെടുത്ത്, ചാട്ടവാറടി ഏറ്റുവെന്നോ, മരക്കുരിശില്‍ തറക്കപ്പെട്ടുവെന്നോ, മുള്‍മുടി ചൂടിയെന്നോ പറയുമ്പോള്‍, തന്‍റെ ആത്മാവിന്‍റെ ലോകങ്ങളിലെക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അവന്‍ സുസജ്ജമായി എന്ന് അര്‍ത്ഥം.

മറിച്ച് തന്‍റെ തന്നെ സങ്കല്‍പ്പം, തന്‍റെ തന്നെ കര്‍മ്മം, അതില്‍ താന്‍ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചത്, ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ അലംഭാവം കാണിക്കുമ്പോള്‍, വാദകോലാഹലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ജയിക്കുമ്പോള്‍, തന്‍റെ തെറ്റുകളെ മറയ്ക്കാനുള്ള പ്രമാണതയാണ് ആദ്ധ്യാത്മികതയില്‍ ആധുനികന്‍ തേടുന്നത്. വാദിച്ചു ജയിക്കാനുള്ള കാര്‍ക്കശ്യമുള്ള ബുദ്ധിക്കാണ് മനുഷ്യന്‍ ആത്മസാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ ഉള്ളതല്ല ഈ പഠനം. മറിച്ച്, തനിക്കു വാസനാപൂര്‍വ്വം പറ്റുന്ന സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെയും തന്‍റെ വ്യാമോഹങ്ങളെയും, തന്‍റെ കര്‍മ്മകലാപങ്ങളെയും നോക്കി കാണുവാനും, ശാന്തിയെ സര്‍വ്വാതിരിക്തമായ ശ്രദ്ധ എന്നു നിര്‍വ്വചിക്കുവാനും കഴിയുക, തദ്വാരാ ആത്മജ്ഞാനത്തില്‍ എത്തുക എന്നതാണ്.

❣ നിർമ്മലാനന്ദം ❣

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s