ലോകം എന്ന അന്നം

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

നിങ്ങള്‍ മഴവില്‍ മനോരമ കാണാറുണ്ടോ?
ഭാര്യയുമോന്നിച്ചിരുന്ന് “വെറുതെയല്ല ഭാര്യ” കാണാറുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃബന്ധത്തെ ഉലയ്ക്കുമോ അത്?
പരസ്പരസ്നേഹത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് കുറെ പെണ്ണുങ്ങള്‍ ഇരുന്ന് ഒരു ഭാര്യ പുരുഷനെക്കൊണ്ടു പണിയെടുപ്പിച്ച് അതിന്‍റെ മാര്‍ക്കുമൊക്കെയിട്ടു രസിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ അവതാരികകളായി നില്‍ക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വക്രോക്തികളില്‍ നിങ്ങള്‍ സുഖിക്കുമ്പോഴും ആന്തരികമായി എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങളിലെ പുരുഷഹോര്‍മോണുകള്‍ തപിക്കപ്പെടുമോ?
തുടര്‍ന്നുള്ള ബന്ധങ്ങളില്‍, തുടര്‍ന്നുള്ള ഇടപാടുകളില്‍, സ്ത്രീ എന്നത് ഒരു അസ്തിത്വമായും പുരുഷന്‍ എന്നത് വേറൊരു അസ്തിത്വമായും വേറിട്ടു നിന്ന് ആന്തരികമായ ഒരു മത്സരത്തിന്‍റെ നിഴലുകള്‍ വീഴുമോ?

നിങ്ങള്‍ ചാനല്‍ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ എട്ടു വയസ്സും ഒമ്പതു വയസും പ്രായമുള്ള കുട്ടി റിമോട്ട് കണ്ട്രോള്‍ പിടിച്ചു വാങ്ങി, പോഗോയും കൊച്ചു ടിവിയും വെച്ച് കണ്ട്, അതില്‍ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച്, മിസ്റ്റര്‍ ബീന്‍ കാണിക്കുന്നതു പോലെ ഷൂവിനകത്തു ചായയൊഴിച്ചു കുടിക്കുകയും , സോക്സിനകത്ത് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതു വെച്ചു ചവിട്ടി നടന്നതിനു ശേഷം അത് എടുത്തു തിന്നുകയും, തീന്മേശയില്‍ ചാടിക്കയറി നിക്കറൂരി വയറ്റില്‍ നിന്ന് കീഴ്ശ്വാസം ശബ്ദായമാനമായി മറ്റുള്ളവര്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ വിടുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ , Conduct disorder, Hyper Activity പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പതിക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുമോ, നിങ്ങള്‍ അന്നോളം കഴിക്കാന്‍ കൊടുത്ത അന്നത്തിനേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം ലോകം എന്ന അന്നത്തിന് ഉണ്ടെന്ന്?

അധിഭൂതം എന്നത്, ആധിഭൌതികം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഹിംസകള്‍, നിങ്ങളുടെ കളവുകള്‍, നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികദുരാചാരങ്ങള്‍ അധിഭൂതത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാതഭൂവില്‍ നിങ്ങളുടെ കോശകോശാന്തരങ്ങളില്‍ വ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യം നേടാന്‍ കഴിയുക?

ലോകം ഒരു അന്നമാണ്. കഴിക്കുന്ന അന്നത്തെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള അന്നം.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആയുര്‍വേദം, ആരോഗ്യജീവനം, മറ്റുള്ളവ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s