ആഹാരം പാചകം ആരോഗ്യം

ആവിയില്‍ പുഴുങ്ങിയ ആഹാരപദാര്‍ഥങ്ങളാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം പൊതുവേ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ ആഹാരരീതികളില്‍ ആവിയില്‍ പുഴുങ്ങി വേവിക്കുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് സ്ഥാനം. പ്രകൃതിജീവനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിനു സമൂഹത്തില്‍ പ്രചാരം ലഭിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു – പ്രകൃതി ആവിയില്‍ പുഴുങ്ങാറില്ല. അഗ്നിയില്‍ ചുടാറേയുള്ളൂ

ചുട്ടു കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം. തീയില്‍ നേരിട്ട് ചുട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. രണ്ടാമത് ചൂളയിലും മറ്റും ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം. ചൂളയില്‍ ചുട്ടവയില്‍ ബ്രഡ്, ബണ്‍ എന്നിവയൊക്കെപ്പെടും. പക്ഷെ അവ അധികവും മൈദ ആണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെളുത്ത ബ്രഡ്, ബണ്‍ എന്നിവ നല്ലതല്ല. ബ്രൌണ്‍ ബ്രഡ് നല്ലതാണ്.

മൂന്നാമത് നല്ലത് ചട്ടി പഴുപ്പിച്ച് അതില്‍ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഓട്ടട പോലെയുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ നല്ലത് എണ്ണ പുരട്ടി ചുട്ടെടുക്കുന്ന ദോശയും അപ്പവും പോലെയുള്ളവയാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ നല്ലത് എണ്ണയില്‍ വറുത്തെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാണ്. എണ്ണയില്‍ വറുത്തെടുക്കുന്ന ആഹാരപദാര്‍ഥങ്ങളിലും എണ്ണയിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, പക്ഷെ ഒരിക്കല്‍ വറുക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കരുത്.

വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ചോറ്, കൊഴുക്കട്ട പോലെയുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ക്ക് എണ്ണയില്‍ വറുത്തവയ്ക്കും താഴെയാണ് സ്ഥാനം. അതും കഴിഞ്ഞുള്ള അവസാനത്തെതാണ് ആവിയില്‍ വേവിച്ച ആഹാരസാധനങ്ങള്‍. ഇഡലി, ഇടിയപ്പം, പുട്ട് ഒക്കെ അവസാനത്തെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ആവിയില്‍ പുഴുങ്ങിയ ആഹാരം കഴിച്ചാല്‍ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകള്‍ക്ക് നെഞ്ചെരിച്ചില്‍ അഥവാ നെഞ്ചുരുക്കം ഉണ്ടാകും. ആവിയിലെ ഊര്‍ജ്ജം വളരെ കൂടുതലാണ്, ആകയാല്‍ ശരീരപാകത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പാകപ്രക്രിയയുടെ തലങ്ങളില്‍ വരെ ആവി പോകും. ദഹനപ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആയുര്‍വേദം, ആരോഗ്യജീവനം, മറ്റുള്ളവ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s